Kimmo Kautio Kokoaan Suurempi Suomi

Haittamaahanmuutto on koruton tosiasia

Elokuussa 2017 Suomea ravisteli ensimmäinen Turussa tapahtunut, jihadistisessa tarkoituksessa tehty terrori-isku. Sittemmin kärsivällisyyttämme on koetellut alaikäisiin tyttöihin kohdistunut, maahanmuuttajien seksuaalirikosten epidemia, joka on viime aikoina tullut voimalla kaikkien tietoisuuteen. Viranomaistenkin mukaan nyt on nähty vasta jäävuoren huippu. Lisäksi myös muita hallitsemattoman maahanmuuton suoraan tai välillisesti aiheuttamia lieveilmiöitä on nähty ja koettu. Hämeestä muistamme viime vuosilta muun muassa Lahden Hennalan piiritystilanteen ja Forssassa tapahtuneen joukkotappelun.

Vasemmistolaisten ja vihreidenkin se on tunnustettava: Haittamaahanmuutto on koruton tosiasia ja hyvesignaloinnin aika on ohi. Humanitaarisen maahanmuuton mukana, turvaa hakemaan, Suomeen on saapunut ja saapuu myös sellaisia ihmisiä, joista on - niin karua kuin se onkin todeta - ainoastaan uhkaa ja haittaa suomalaiselle, avoimelle yhteiskunnalle ja sen turvallisuudelle.

Nyt kärjistyneestä tilanteesta ovat vastuussa hallitusvastuussa käsiensä päällä istuneet keskusta, kokoomus ja siniset sekä myös perussuomalaiset, joka siunasi hallituksen toimia aina kesään 2017 saakka. Sanomattakin on selvää, että myös yliampuvalla rasistijahdillaan maahanmuuttokeskustelua tähän saakka polarisoimaan keskittyneet vasemmistopuolueiden ja vihreiden edustajat ovat osa ongelmaa, eivät sen ratkaisua. Itse erosin vasemmistoliitosta viime syksynä ja yksi suurimmista syistä oli se, etten voinut enää hyvällä omatunnolla tukea puolueen vapaamielistä maahanmuuttopolitiikkaa ja esimerkiksi palautuslentojen äänekästä vastustamista.

Seitsemän tähden liike on tällä hetkellä ainoa uskottava eduskuntapuolue yhteiskuntarauhan ja järjestyksen palauttamiseksi ilman vihanlietsontaa. Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen on ollut koko ajan tilanteen tasalla: Suomen olisi pitänyt palauttaa rajatarkastukset jo vuonna 2015 pakolaiskriisin akuutissa vaiheessa, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet ja Ruotsi, Norja ja Tanska myöhemmin tekivät. Avoimien rajojen vuoksi Suomeen ehti tulla yli 30 000 maahanmuuttajaa, joista useimmilla ei ole oikeutta turvapaikan saamiseen.

Nyt tarvitaan toimia, jotka ovat sekä mahdollisia ja vaikuttavia: Rajatarkastukset tulee palauttaa ja turvallisista maista tulevat turvapaikanhakijat käännyttää Dublin-sopimuksen perusteella. Rikoksiin syyllistyneiden turvapaikkahakemukset tulee perua tai jo myönnetyt turvapaikat evätä. Kotimaassaan lomailevien turvapaikanhakijoiden tai turvapaikan jo saaneiden turvapaikat tulee perua, kuten voidaan Geneven pakolaissopimuksen (1951) nojalla tehdä. Kielteisen päätöksen kanssa maassa oleskelevien palautusta on merkittävästi ja nopeasti tehostettava. Lainvoimaisen, kielteisen päätöksen toimeenpanon haittaamista tai estämistä ei tule hyväksyä.

EU:ssa tulee pitää voimassa Dublin-sopimus, jonka mukaisesti turvapaikkaa haetaan siinä maassa, johon ensimmäisenä saavutaan. EU:n ulkorajoja on valvottava tehokkaasti ja jäsenmaiden tulee saada päättää itse, ottavatko ne vastaan muiden maiden kautta tulleita maahanmuuttajia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

63/1999
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla:

"5 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

a) henkilö vangitaan lain nojalla sen jälkeen, kun hänet on tuomittu toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

b) henkilö pidätetään tai vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi;

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

d) alaikäiseltä riistetään vapaus lain nojalla hänen kasvatuksensa valvomiseksi tai hänet pidätetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi;

e) henkilöltä riistetään vapaus lain nojalla tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai hänen heikon mielenterveytensä, alkoholisminsa, huumeidenkäyttönsä tai irtolaisuutensa vuoksi;

f) henkilö pidätetään tai häneltä riistetään vapaus lain nojalla, jotta estettäisiin hänen laiton maahantulonsa, tai jos on ryhdytty toimiin hänen karkottamisekseen tai luovuttamisekseen.

2. Vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle on viipymättä ilmoitettava hänen ymmärtämällään kielellä vapaudenriiston perusteet ja häneen mahdollisesti kohdistetut syytteet.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen c kohdan määräysten nojalla pidätetty tai vapaudenriiston kohteeksi joutunut on viipymättä tuotava tuomarin tai lain nojalla tuomiovaltaa käyttävän muun viranomaisen tutkittavaksi, ja hänellä on oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa tai oikeus tulla vapautetuksi oikeusjutun ollessa vireillä. Vapaaksi laskemisen ehdoksi voidaan asettaa takeet siitä, että asianomainen saapuu oikeudenkäyntiin.

4. Jokaisella, jolta on riistetty hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan viipymättä ja että hänet vapautetaan, mikäli toimenpide ei ole laillinen.

5. Jokaisella, joka on pidätetty tai jonka vapaus on muuten riistetty tämän artiklan määräysten vastaisesti, on täytäntöönpanokelpoinen oikeus vahingonkorvaukseen."

---

Edellisessä kerrotulla

1. Jokaisella on oikeus vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Keneltäkään ei saa riistää hänen vapauttaan, paitsi seuraavissa tapauksissa ja lain määräämässä järjestyksessä:

c) henkilö pidätetään tai hänen vapautensa riistetään lain nojalla hänen saattamisekseen toimivaltaisen oikeusviranomaisen tutkittavaksi, milloin on syytä epäillä hänen syyllistyneen rikokseen tai jos katsotaan välttämättömäksi estää häntä tekemästä rikosta tai pakenemasta teon jälkeen;

siis artikla 5 kohdan 1 c-kohdan mukaan lapsia esimerkiksi netissä tai vaikkapa lasten harrastuksissa tai koulutiellä houkutellut niin kantasuomalainen kuin ulkomaalaistaustainen henkilö voitaisiin hänen netti- tai lähisuhteissa tapahtuneen käyttäytymisensä perusteella ottaa poliisiviranomaisten puhutteluun, vangita - tai jopa karkoittaa maasta, jos hänen laiton käytöksensä vielä toistuu.

Tällainen laki tulisi saattaa kiireellisenä voimaan. Tällainen henkilö voidaan myös palauttaa kaikkiin maihin, kun hän ei ole syyllistynyt siihen vakavimpaan eli lapsenraiskaukseen.

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/199...

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä,

Tarkoitatko, että Suomi on Euroopan ihmisoikeussopimuksen sopijapuoli, mutta sopimuksen määräyksillä ei kuitenkaan olisi Suomessa lain voimaa jo tällä hetkellä? Vai miksi esität, että "Tällainen laki tulisi saattaa kiireellisenä voimaan"?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hannu, tarkoitan, että Suomen lakiin tulisi tehdä erilliset lait lasten ahdistelusta somessa ja erilaisissa lähikontakteissa ts. lakiin tulisi tehdä rangaistavaksi jo lasten seksuaalinen ahdistelu, seuraaminen tai häirintä; ja lakiin tulisi tehdä tarkemmat normit siitä, mitä tällaisesta rangaistuksesta seuraa tai voi seurata, jos henkilö ei lopeta tätä laitonta toimintaa.

Tarkoitan, että jo seksuaalisesti lasta uhkaava käytös tulisi rangaista.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hannu, katsopa uusin blogini, niin löydät kysymykseesi lisää perustelujani:

Mitä enemmän olen asiaa mielessäni pyöritellyt, sitä enemmän oma kantani on liikkunut siihen suuntaan, että lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen kohdalla lainsäädäntöä tulisi rakentaa niistä periaatteista lähtevänä, että jo seksuaalisesti uhkaavalta vaikuttava tai näyttävä käytös tulisi olla rangaistavaa:

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen kohdalla lainsäädäntöä tulisikin kehittää niin, että siinä olisi uusi törkeysluokka asteikon alapäässä eli "lapsen seksuaalinen uhkaaminen ja johdattelu".

Tämä pitäisi toteuttaa samoin periaattein kuten esim. muistisairaan vanhuksen kohdalla, jolloin huoli-ilmoitus tehdään terveydenhuollolle vanhuksen epävarman tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi; mutta lapsen kohdalla ns. huoli-ilmoitus tehtäisiin poliisiviranomaiselle (tai nettipoliisille) silloin kun ulkopuolinen henkilö tai taho huomaa, että lapsi on joutunut seksuaalisen uhkan tai johdattelun kohteeksi. Se voi olla koti, naapurit, koulu, urheiluseura, harrastuspiiri, nettiyhteisö tms.

Lapsen kohdalla tällainen huoli-ilmoitus tarkoittaisi sitä, että poliisiviranomainen puuttuisi tällaiseen seksuaaliseen lapseen kohdistuvaan toimintaan, ja antaisi siitä aluksi "rikesakon". Ko. henkilön puhuttelussa annetaan rikesakko ja vakava huomautus, joka kirjattaisiin rikosrekisteriin.

Jos sitten saman tekijän toiminta jatkuisi edelleen ja hän olisi osallisena uudestaan tällaisessa em. huoli-ilmoituksessa, niin silloin hän automaattisesti joutuisi ankarampien rangaistusten piiriin, ja voisi lopulta joutua karkoitetuksi maasta (jos hän on siis ulkomaalaistaustainen) .

Ideana olisi ennalta ehkäisy, nopea reagointi ja henkilön palautus tai karkoittaminen kaikkiin maihin, kun rikos ei ole edennyt lapsenraiskaukseksi.

Kun tällä em. menettelyllä ei kuitenkaan saada pois kaikkia lasten raiskauksia, niitä varten tulisi ottaa käyttöön lasten kohdalla "ylitörkeä" tai "erityisen törkeä" asteikon yläpää ja pitkät vankeusrangaistukset.

Nämä em. lait tulisi laatia ensi tilassa ja säätää kiireellisenä voimaan, tiedustelulakien tapaan. Sote- ja maku-uudistus voi hyvin jäädä äänestettäväksi seuraavalle eduskunnalle - varsinkin kun siinä on edelleen paljon viilattavaa ennen kuin siitä voidaan edes äänestää (vrt. esim. suunnitellut asiakasmaksulait, terveydenhuollon yksityistäminen, EU-notifikaatio, perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus jne. )

Suomen tulee osoittaa vahvaa arvojohtajuutta tässä lapsia koskevassa rikoslainsäädännössä. Uskon, että nykyiset kansainväliset sopimukset ja Suomen oma perustuslakikin sallivat tällaisen lainsäädännön ilman niihin tehtäviä muutoksia.

Nyt on oikea aika kääriä ne kuuluisat hihat!

http://kirsiomp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/268012-la...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset