Kimmo Kautio Kokoaan Suurempi Suomi

Kuivataan suo!

Salla Nazarenkon toimittaman uuden Korruptio Suomessa (Into) -kirjan mukaan Suomen kuva korruptoitumattomana maana on vääristynyt. Käsitys korruption vähäisyydestä perustuu kirjan mukaan niin sanottuun CPI-indeksiin, joka ei kuitenkaan kirjan tekijöiden mukaan ota lainkaan huomioon rakenteellista korruptiota. Yksi kirjan kirjoittajista on ekonomisti Erkki Laukkanen. Seuraava lainaus on kirjasta kertovasta artikkelista Taloussanomissa 5.3.2019:

"CPI:n kyvyttömyys havaita muuta kuin suorana lahjontana esiintyvää korruptiota tulee esille kirjan esimerkissä. Laukkanen tarkastelee siinä, miten indikaattorin Suomea koskevat tulokset korreloivat poliisin tietoon tulleen korruption kanssa.

Korrelaatiota havaitaan lopulta vain vähäisinä pysyneiden lahjusrikosepäilyjen kanssa. Virkarikosepäilyjen kanssa tulos taas ei korreloi lainkaan, vaikka niiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Yhtä lailla korrelaatio on heikko yrityssalaisuusrikoksia ja luottamusaseman väärinkäyttöä koskevien epäilyjen kanssa. Näiden määrässä nähtiin selvä piikki erityisesti vuonna 2013."

Kirjan mukaan CPI:n harhainen korruptiokäsitys jarruttaa korruption kitkemistä Suomessa. Mitään ei tehdä, kun ajatellaan, että kaikki on hyvin.

 

SUOMI ON SUOSSA!

Korruptio on demokraattisen yhteiskunnan pahin vihollinen. Rakenteellinen korruptio on monille liian monimutkaista ymmärtää, koska kaikki eivät koskaan ymmärrä edes olevansa osa sitä. Ajattelevat vain elävänsä normaalissa suhdeverkostossa, joka on kaikille mahdollinen.

Suomi on uponnut demokratian avoimen halveksunnan ja korruption suohon. Se suo pitää kuivata! Suuri osa rakenteellisesta korruptiosta kietoutuu valtamedioiden ja vanhojen puolueiden ympärille. Sen lisäksi sen lonkerot kietoutuvat tietysti sekä työntekijäpuolen että elinkeinoelämän etujärjestöihin sekä rahaeliittiin, joka politiikkaa rahoittaa.

Valtamediat esiintyvät järjestelmällisesti poliittisesti sitoutumattomina ja riippumattomina, mutta ajavat yhtä järjestelmällisesti suosikkipuolueidensa pyrkyreiden sekä istuvien edustajien asiaa sammutetuin lyhdyin. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla on julkilausuttu poliittinen tavoite edistää Suomen Nato-jäsenyyttä. 

Suuret mediat ovat portinvartijoita sille, ketkä pääsevät esiin, toisin sanoen ketkä pääsevät mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Valtamedian demokratiatekoja ei ole nähty vuosikymmeniin. Demokratiaa halveksivat käytännöt ovat niin vakiintuneita ja juurtuneita, ettei niitä ymmärretä edes kyseenalaistaa. Monet vanhojen puolueiden poliitikotkin kiroavat asiaa itsekseen, mutta eivät uskalla asettua vastavoimaksi, jos joskus onnistuvat nousemaan hyötyjän asemaan. Median portinvartijarooli on hiljaa hyväksytty.

Tälläkin hetkellä ympäri Suomea voi huomata, miten vain reilua kuukautta ennen vaaleja median lemmikkilipojat saavat ehdokkuudestaan huolimatta yhä esiintyä kolumnipaikoillaan lehdissä. Kuukauden vaalikaranteeni on pelkkä vitsi.

Vanhojen puolueiden istuvat kansanedustajat saavat tuttuun tapaan reippaat palstatilansa mielipidepalstoille, vaikka heillä on olemassaolevaa tunnettuutta ja maksettuunkin näkyvyyteen varaa. Vaalien alla ilmoitustilamyyjät löytävät kyllä kaikki ehdokkaat, mutta toimitukset vain osan! Ravitermein eduskuntavaalit ovat käänteinen tasoitusajo, jossa eniten voittaneet juoksevat lyhyimmän matkan.

 

--

 

En usko, että yhtäkään tavallista, tolkullista Suomen kansalaista haittaisi, jos kaikki Suomen rekisteröidyt puolueet olisivat tasavertaisesti edustettuina esimerkiksi sanomalehdissä ja puheenjohtajien tv-tenteissä sekä muissa vaalipaneeleissa ennen vaaleja. Miksi kommunistien, liberaalien, feministien tai vaikka piraattien puheenjohtajat eivät saisi istua samassa ohjelmassa haastamassa istuvia vallanpitäjiä? Eikö se ole demokratian tarkoitus? Miksi paikallinen sanomalehti ei voisi taata esimerkiksi eri puolueiden mielipidekirjoituksille näkyvyyttä tasapuolisesti? Jokaiselle puoluerekisterin puolueelle kolumnipaikka kerran viikossa ja pulinat pois? Mikä sen estää?

Vaikka uusi pienpuolue syntyisi eduskuntapuolueeksi, medioissa kehitellään naurettavia perusteita, miksi sitä ei voida tuoda esiin muiden eduskuntapuolueiden tapaan. Tämä on tarttuva tauti, joka nytkin on lähtenyt Yleisradiosta ja siihen ovat sairastuneet muutkin mediat sekä vaalipaneeleja vaalipiireissä järjestävät toimijat, joilla ei ole lähtökohtaista aikomustakaan kutsua paikalle edes kaikkia eduskuntapuolueita, puhumattakaan muista.

On korkea aika herätä. jokaisella medialla on vapaus toimia haluamallaan tavalla, mutta uskallus puuttuu! Tässä maassa on paljon pielessä, kun moraalisesti ja oikein toimimista joutuu pelkäämään! Todellisia demokratian ystäviä ovat ne, jotka puolustavat myös muiden puolueiden oikeutta saada sanomansa kuuluviin, vaikka se tarkoittaisi haastajaa omille ajatuksille. Näyttäkääpä minulle eduskunnasta sellainen poliitikko, joka tästä uskaltaa puhua?

Olen viime vuosien aikana ymmärtänyt, miksi joitakin poliitikkoja, asemastaan huolimatta kohdellaan kaltoin median toimesta ja miksi he joutuvat paitsioon ja syrjäytetyiksi myös omissa puolueissaan. Se syy liittyy itsenäiseen ajatteluun, lahjomattomuuteen ja riippumattomuuteen. Siihen, että nousee asemaansa riippumatta kenestäkään ja nojaamatta kehenkään muuhun, kuin äänestäjäkuntaansa.

 

KITKETÄÄN KORRUPTIOTA JA VAHVISTETAAN DEMOKRATIAA

Rakenteellisen korruption kitkentään on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Korruption tutkintaan tarvitaan lisää resursseja, toimivat ilmoituskanavat on luotava ja ilmoittajan suojaa vahvistettava. Vaikenemisen kulttuuri on murrettava.

Demokratiaa on vahvistettava. Jako pienpuolueisiin ja eduskuntapuolueisiin on lopetettava. Jokaiselle eduskuntavaaleihin osallistuneelle, puoluerekisteriin merkitylle puolueelle tulisi taata parlamentaarinen edustus. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli puolue ei saa vaaleissa yhtään edustajaa läpi, saisi puolue silti yhden kansanedustajan paikan sitä lähimpänä olleelle tai puolueen puheenjohtajalle. Puolueiden tai presidenttiehdokkaiden kannattajakorttikeräykset ja ehdokkaiden valitsijayhdistysten perustaminen on mahdollistettava verkossa. Kansalaisaloite.fi on tähän valmis ja toimiva alusta.

Kansanedustajien istuminen monilla palleilla on kiellettävä. Kansanedustajien on edustettava ennen kaikkea Suomea. Kansanedustajien ei pidä istua kuntien eikä maakuntien päättävissä elimissä. Europarlamentaarikotkaan eivät voi osallistua kansalliseen päätöksentekoon.

 

Lähteet:

Taloussanomat 5.3.2019: Uutuuskirja: Suomen kuva korruptoitumattomana on vääristynyt – koko mittari on mennyt bisneksestä vinoksi: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006024812.html

MTV Uuutiset 8.10.2006: Helsingin Sanomat liputtaa Naton puolesta:  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/helsingin-sanomat-liputtaa-naton-puolesta/1913984

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Rakenteelliseen korruptioon liittyvät riskit ovat todellisia. Vallan ja vaikutusvallan väärinkäyttö kytkeytyy korruptiossa aina pyrkimyksiin tavoitella ja hankkia etuja ja hyötyjä epäeettisin tai laittomin keinoin.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237636-sat...

Hyvät veljet ja piilokorruptio
Ympäristörikoksia ei tutkita ja "korruptio". Hyvät veljet murskaamoilla! RIKOSILMOITUKSET KATOAA tutkimatta eikä kirjata rikosilmoitusjärjestelmään (Rikille). Rikollisuustilastot ympäristörikoksista ja yleisesti virkarikollisuudessa ovat pienet, joka herättääkin kysymyksen siitä, että lakaistaanko virkamiesten toimet poliisissa maton alle. Tästäkö syystä korruptio saa rehottaa.

Eikö tämäkin kerro jo Salminen Ari & Viinamäki Olli-Pekka (2017) Piilokorruptio Suomessa.
Vaasan yliopiston 10 eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua.

https://www.univaasa.fi/fi/news/piilokorruptiotutk...

Top 10 – Kymmenen eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua, tehtävää tai toimialaa (aakkosjärjestyksessä)

Hoitosuositukset (Valviran rooli)
Julkisen sektorin henkilöstöpolitiikka ( rekrytointi, virkanimitykset)
Kaavoitus, rakennustoimi ja rakennusala (tonttikauppa, valvonta)
Kuntien hankinnat ja kilpailutusprosessit (kilpailutukset puutteet)
Maansiirto ja louhinta
Oikeustoimi
Opetusala
Terveydenhoitoala (alan hankinnat, lääkeyhtiökytkökset)
Tuulivoima
Vakuutusyhtiöt (vakuutuslääkäreiden toiminta)

Top 10 – Kymmenen eniten piilokorruptioepäiltyä palvelua, tehtävää tai toimialaa (aakkosjärjestyksessä)
mm. - Maansiirto ja louhinta
- Kaavoitus, rakennustoimi ja rakennusala (tonttikauppa, valvonta)
Korruptio, räjähteet, kaavoitus ja laittomat louhimot. Valvonnan laiminlyönti.

Maassamme on satoja laittomia murskaamo tapauksia.
Valtavat räjäytystyömaat saavat aloittaa toiminnan asutuksen keskellä YMPÄRI MAATAMME. Yritysten saamat luvat perustuvat virheellisiin tietoihin ja räjähdysaineita ei luvissa ole huomioitu, koska räjähdelainsäädäntö olisi este toiminnalle asutuksen vuoksi.

KAAVAN VASTAINEN TOIMINTA;
Tietoisesti jätetään huomioimatta vaikka laki edellyttäisi, murskaamon sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaava määräykset. Laki 390/2005 20 § KAAVA
Vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei voida sijoittaa mielivaltaisesti.

Linkki joka käsittelee myös Vaasan yliopiston tutkimusta.

https://www.rakennuslehti.fi/2017/05/suomalainen-k...

Suomalainen korruptio piiloutuu verkostoihin ja rakenteisiin – rakentajat sen tietävät.

Korruptio piiloutuu hyvä veli- tai uskon-ja puolueveliverkostoihin ja ilmenee epäterveenä vastavuoroisuutena, kertoo Vaasan yliopiston tutkimus, jossa kerrotaan tästä lukuisia esimerkkejä myös kaavoituksesta ja rakentamisesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset